Contact

Get In Touch

  Address

  Survey No. 287/1, Plot No. 6, Panch Pipla Complex Chowk, Near pal Rikshaw, Shapar Main Road, Shapar (Veraval) - 360 023. Dist. Rajkot- Gujarat(India)

  Email

  realtechforge@yahoo.in

  Phone

  +91 02827 253127

  Mr. Pratik Kalariya

  +91 90990 18128

  Mr. Dinesh Kalariya

  +91 90990 18127